เปิดจำหน่ายบัตร 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป . Ticket sale on 2 May 2022, 10 AM (GMT+7) onwards
.